Kontakt na Speciální kynologický svaz TART

  Veronika Šťastná - sekretariát
  Příčná 126, Zbuzany
252 25  Jinočany
  mob.:  +420 731 368 656
  kontakt
 
  Bc. Jana Zemancová - evidence členské základny / přihlášky nových členů
  mob.:  +420 603 150 627
  kontakt